Polityka prywatności

§ 1 Informacje

 1. Właścicielem portalu www.flyrefund.pl jest Fly Refund Kamil Broda z siedzibą w Gdyni, ul. Kombatantów 24/3 81-519, zarejestrowana pod numerem NIP: 5842527851 oraz numerem  REGON: 365527523, zwanym dalej Fly Refund.
 2. Przedmiotowa Polityka prywatności jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Fly Refund zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. W zakresie danych, kwalifikujących się jako dane osobowe w świetle przepisów prawa o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Fly Refund.

§ 2 Definicje

 1. Użytkownik: użytkownikiem serwisu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, w jakikolwiek sposób odbierając dane lub umieszczając je w Serwisie. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli przedstawi pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies przeważnie zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.
 3. Pliki cookies „sesyjne”: są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Pliki cookies „stałe”: są to pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Urządzenie - oznacza elektroniczne Urządzenie Użytkownika za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje poprzez siec internetową dostęp do Serwisu.

§ 3 Dane gromadzone przez serwis

 1. Serwis gromadzi dane przekazane dobrowolnie przez Użytkownika zgodnie z wytycznymi RODO.
  Powyższe dane Użytkownika które zawarte są w formularzu mogą  być udostępniane podmiotom trzecim tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika zgodnie z wytycznymi RODO.
  Serwis może również gromadzić dane  o parametrach technicznych Urządzenia Użytkownika (w tym adres IP Urządzenia Użytkownika).
 2. W sytuacje jeżeli informacje przekazane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba ta ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Należy jednak podkreślić, że może to być powodem braku dostępu do Serwisu przez Użytkownika.
 3. Informacje przekazane przez Użytkownik w formularzu są przetwarzane tylko i wyłącznie w celach wynikających z Umowy zawartej z Użytkownikiem
 4. Użytkownik ma prawo do "zapomnienia" czyli całkowitego usunięcia swoich swojego konta użytkownika, danych podanych w formularzach, całej przesłanej przez użytkownika dokumentacji oraz stworzonej przez serwis dokumentacji wewnętrznej uzytkownika, oraz wszystkich innych danych posiadanych na temat użytkownika przez firmę Fly Refund Kamil Broda.
  W tym celu należy przesłać stosowną prośbę na adres e-mail: rodo@flyrefund.pl
  Wszystkie zostaną usunięte niezwłocznie po przesłaniu takowego wniosku.

§ 4 Przekazywanie i przetwarzanie danych

 1. Dane gromadzone przez Fly Refund będą przekazywane podmiotom zewnętrznym tylko w granicach prawnie dozwolonych i zgodnych z regulaminem oraz polityką prywatności.
 2. Dane które pozwalają na identyfikację konkretnej osoby fizycznej będą przekazywane tylko za zgodą tej osoby.
 3. Fly Refund może podlegać obowiązku udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom państwowym na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

§ 5 Dziennik zdarzeń serwera

 1. Dane o niektórych zrachowaniach Użytkownika określonych przez Serwis gromadzone są w dzienniku zdarzeń serwera. Dane te są wykorzystywane są jedynie w celu administrowania Serwisem, czyli analizy funkcjonowania oprogramowania Serwisu i nie są korelowane z konkretnymi osobami używającymi Serwisu.
 2. Informacje określone w punkcie poprzedzającym mogą obejmować dane dotyczące wybranych parametrów technicznych w Urządzeniu Użytkownika (w tym adres IP Urządzenia).

§ 6 Pliki cookies

 1. Serwis Fly Refund korzysta z plików cookies, które są wykorzystywane do tworzenia statystyk i przechowywania preferencji Użytkownika.
 2. Wskazać należy, iż podmiotem zamieszczającym na Urządzeniu Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Fly Refund lub podmioty z nim współpracujące.
 3. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Urządzeniu Użytkownika. W związku z powyższym Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie, m.in. usunięcie plików cookies, czy też automatyczne ich blokowanie.
 4. Zastosowanie ograniczenia używania plików cookies może wpłynąć na brak możliwości dostępu do wybranych funkcji Serwisu.

 

§ 7 Newsletter

 1. Newsletter ma charakter informacyjny i jest przesyłany w postaci wiadomości mailowej na adres podany w sposób dobrowolny przez Użytkownika podczas rejestracji w  Serwisie.
 2. Baza danych Newslettera zawiera adres mailowy podany przez Użytkownika oraz datę dodania przedmiotowego adresu do bazy danych.
 3. Użytkownik chcąc zrezygnować z Newslettera, może to zrobić w dowolnym momencie zwracając się z tą prośbą w formie mailowej do Fly Refund na adres mailowy info@flyrefund.pl

§ 8  Dodatkowe uwagi

 1. Fly Refund nie wyraża zgody na przesyłanie niezamówionych informacji handlowych (spamu) na adresy wskazane w Serwisie. Podkreślić należy, iż działania takie łamią prawo.
 2. Wszelkie zastrzeżenia w związku z funkcjonowaniem Serwisu, prosimy kierować na adres serwis@flyrefund.pl
 3. Fly Refund zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, która może wynikać m.in. z rozwoju Serwisu bądź zmian w obowiązującym prawie.