ODSZKODOWANIE ZA ODWOŁANY LUB OPÓŹNIONY LOT | PRAWA PASAŻERA

Fly Refund -
 logo

Kombatantów 24/3
81-519 Gdynia
+48 666 544 800
info@flyrefund.pl

Możliwość uzyskania odszkodowania za opóźniony bądź odwołany lot lub w przypadku, gdy pasażer nie został wpuszczony na pokład, regulują przepisy unijne (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261 z 2004 roku).

Według statystyk Urzędu Lotnictwa Cywilnego najczęstszą przyczyną skarg pasażerów jest opóźniony lot, jednak nie wszyscy wiedzą, jakie w zaistniałej sytuacji przysługują im prawa. Warto być świadomym, że przewoźnik zobowiązany jest wręczyć pisemną informację na temat obowiązujących przepisów w kwestii prawa do odszkodowania za opóźniony lot i powinności linii lotniczych.

Pasażer może dochodzić odszkodowania za stracony czas wówczas, gdy samolot jest opóźniony z winy przewoźnika o co najmniej trzy godziny. O wysokości odszkodowania decyduje długość lotu i może wynosić od 250 do 600 euro.

W przypadku, kiedy lot został odwołany, a przewoźnik nie poinformował o tym pasażera w odpowiednim czasie, może on domagać się zwrotu pełnego kosztu biletu. Dodatkowo, jeśli lot został odwołany z przyczyn niezależnych od przewoźnika (np. złych warunków atmosferycznych, strajków obsługi lotniska lub niestabilnej sytuacji politycznej), a pasażer nie otrzymał propozycji alternatywnego przelotu, wówczas tak jak w przypadku opóźnionego lotu, należy mu się za to odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro.

Jeśli linia lotnicza odmówi pasażerowi wejścia na pokład samolotu – przysługuje mu również odszkodowanie, w kwocie takiej, jak za opóźniony lub odwołany lot (250 – 600 euro) oraz zwrot pełnego kosztu biletu lub zmiana planu podróży. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerowi w takiej sytuacji opiekę i odpowiednie warunki podczas oczekiwania na następny lot.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego


W jakich sytuacjach przysługuje mi rekompensata za opóźniony lub odwołany lot?

Rekompensata za opóźniony lub odwołany lot przysługuje pasażerowi w przypadku kiedy jego lot rozpoczął się lub zakończył na lotnisku znajdującym w Unii Europejskiej, a przewoźnik (linia lotnicza) ma swoją siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej. Jeżeli Twój lot został odwołany lub nie wpuszczono Cię na pokład przysługuje Ci odszkodowanie od 125 do 600 Euro. W takich sytuacjach jak odwołanie lub nie wpuszczenie na pokład, nie ma znaczenia czas opóźnienia. Natomiast jeżeli Twój lot został opóźniony z przyczyn zależnych od linii lotniczej, powyżej 3 godzin przysługuje Ci odszkodowanie od 250 do 600 Euro w zależności od odległości lotu.

Jaką wysokość rekompensaty mogę uzyskać od linii lotniczej?

Wysokość rekompensaty najłatwiej sprawdzisz korzystając z kalkulatora na stronie głównej. Wystarczy że podasz lotniska wylotu i przylotu.

W sytuacji kiedy Twój lot był opóźniony, odwołany lub nie zostałeś wpuszczony na pokład przysługuje Ci odszkodowanie według poniższych wytycznych:

ODWOŁANY LOT

Jeżeli twój lot został odwołany to na pewno przysługuje Ci odszkodowanie a jego wysokość warunkuje czas opóźnienia czyli dotarcia do celu podróży oraz odległość Twojego lotu, w takiej sytuacji przysługuje Ci rekompensata w wysokości:

125 Euro jeżeli odległość Twojego lotu wynosiła do 1500km a czas Twojego opóźnienia wyniósł do 2 godzin.

200 Euro jeżeli odległość Twojego lotu w obrębie Unii Europejskiej wyniosła powyżej 1500km lub 1500km do 3500km dla pozostałych lotów a czas Twojego opóźnienia nie był dłuższy niż 2 godziny

250 Euro jeżeli odległość Twojego lotu wynosiła do 1500km a czas Twojego opóźnienia wyniósł powyżej 2 godzin

300 Euro jeżeli odległość Twojego lotu poza Unią Europejską wynosiła powyżej 3500km a czas Twojego opóźnienia wyniósł do 4 godzin.

400 Euro jeżeli odległość Twojego lotu w obrębie Unii Europejskiej wyniosła powyżej 1500km lub 1500km do 3500km dla pozostałych lotów a czas Twojego opóźnienia wyniósł powyżej 2 godzin.

600 Euro jeżeli odległość Twojego lotu którego początek lub koniec miał miejsce poza Unią Europejską wyniosła powyżej 3500km a czas Twojego opóźnienia wyniósł powyżej 4 godzin.  

OPÓŹNIONY LOT

Jeżeli twój lot został opóźniony z przyczyn zależnych od linii lotniczej a czas opóźnienia wyniósł powyżej 3 godzin przysługuje Ci rekompensata w wysokości:

250 Euro jeżeli odległość Twojego lotu wynosiła do 1500km a czas opóźnienia wyniósł powyżej 3 godzin

300 Euro jeżeli odległość Twojego lotu wyniosła powyżej 3500km a czas opóźnienia wyniósł do 4 godzin

400 Euro jeżeli odległość Twojego lotu w obrębie Unii Europejskiej wynosiła ponad 1500km lub od 1500km do 3500km dla pozostałych lotów a czas Twojego opóźnienia wyniósł powyżej 3 godzin.

600 Euro jeżeli odległość Twojego lotu którego początek lub koniec miał miejsce poza Unią Europejską wyniosła powyżej 3500km a czas opóźnienia wyniósł powyżej 4 godzin.

ODMOWA WSTĘPU NA POKŁAD SAMOLOTU

Jeżeli odmówiono Ci wstępu na pokład samolotu mimo posiadania przez Ciebie ważnego biletu, na przykład z powodu sprzedania przez linię lotniczą większej ilości miejsc w samolocie niż jest w stanie zabrać - overbooking, to przysługuje Ci rekompensata w wysokości:

250 Euro jeżeli odległość Twojego lotu mieściła się w przedziale do 1500km

400 Euro jeżeli odległość Twojego lotu w obrębie Unii Europejskiej wynosiła powyżej 1500km lub mieściła się w przedziale 1500km-3500km dla pozostałych lotów.

600 Euro jeżeli odległość Twojego lotu którego początek lub koniec miał miejsce poza Unią Europejską wynosiła ponad 3500km.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się dokładnie jaka wysokość rekompensaty Ci przysługuje, skontaktuj się z nami i opisz swoją sytuację a udzielimy Ci wszelkich informacji, jakie prawa i świadczenia Ci przysługują.

W jakiej sytuacji należy mi się odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot?

Rekompensata jest należna dla pasażerów których lot opóźnił się z przyczyn zależnych od przewoźnika, na przykład:

- problemy techniczne

- strajk pracowników linii lotniczej

- powody operacyjne wynikłe z winy linii lotniczej

- wpływ innych lotów

- jeżeli linia lotnicza nie podała przyczyny opóźnienia to rekompensatę również uznaje się za należną dla pasażera.

Nie otrzymamy natomiast rekompensaty jeżeli odwołanie lub opóźnienie lotu nastąpiło w skutek złej pogody, strajku personelu lotniska, zamachu terrorystycznego oraz przyczyn naktóre linia lotnicza nie ma wpływu.