ODSZKODOWANIE ZA ODWOŁANY LUB OPÓŹNIONY LOT | PRAWA PASAŻERA

Fly Refund -
 logo

Kombatantów 24/3
81-519 Gdynia
+48 57 952 11 00
info@flyrefund.pl

Możliwość uzyskania odszkodowania za opóźniony bądź odwołany lot lub w przypadku, gdy pasażer nie został wpuszczony na pokład, regulują przepisy unijne (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261 z 2004 roku).

Według statystyk Urzędu Lotnictwa Cywilnego najczęstszą przyczyną skarg pasażerów jest opóźniony lot, jednak nie wszyscy wiedzą, jakie w zaistniałej sytuacji przysługują im prawa. Warto być świadomym, że przewoźnik zobowiązany jest wręczyć pisemną informację na temat obowiązujących przepisów w kwestii prawa do odszkodowania za opóźniony lot i powinności linii lotniczych.

Pasażer może dochodzić odszkodowania za stracony czas wówczas, gdy samolot jest opóźniony z winy przewoźnika o co najmniej trzy godziny. O wysokości odszkodowania decyduje długość lotu i może wynosić od 250 do 600 euro.

W przypadku, kiedy lot został odwołany, a przewoźnik nie poinformował o tym pasażera w odpowiednim czasie, może on domagać się zwrotu pełnego kosztu biletu. Dodatkowo, jeśli lot został odwołany z przyczyn niezależnych od przewoźnika (np. złych warunków atmosferycznych, strajków na lotnisku lub niestabilnej sytuacji politycznej), a pasażer nie otrzymał propozycji alternatywnego przelotu, wówczas tak jak w przypadku opóźnionego lotu, należy mu się za to odszkodowanie w wysokości od 250 do 600 euro.

Jeśli linia lotnicza odmówi pasażerowi wejścia na pokład samolotu – przysługuje mu również odszkodowanie, w kwocie takiej, jak za opóźniony lub odwołany lot (250 – 600 euro) oraz zwrot pełnego kosztu biletu lub zmiana planu podróży. Przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerowi w takiej sytuacji opiekę i odpowiednie warunki podczas oczekiwania na następny lot.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego


W jakich sytuacjach przysługuje mi rekompensata za opóźniony lub odwołany lot?

Rekompensata za opóźniony lub odwołany lot przysługuje pasażerowi w przypadku kiedy jego lot rozpoczął się lub zakończył na lotnisku znajdującym w Unii Europejskiej, a przewoźnik (linia lotnicza) ma swoją siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej. Jeżeli Twój lot został odwołany lub nie wpuszczono Cię na pokład przysługuje Ci odszkodowanie od 125 do 600 Euro. W takich sytuacjach jak odwołanie lub nie wpuszczenie na pokład, nie ma znaczenia czas opóźnienia. Natomiast jeżeli Twój lot został opóźniony z przyczyn zależnych od linii lotniczej, powyżej 3 godzin przysługuje Ci odszkodowanie od 250 do 600 Euro w zależności od odległości lotu.

Jaką wysokość rekompensaty mogę uzyskać od linii lotniczej?

Wysokość rekompensaty najłatwiej sprawdzisz korzystając z kalkulatora na stronie głównej. Wystarczy że podasz lotniska wylotu i przylotu.

W sytuacji kiedy Twój lot był opóźniony, odwołany lub nie zostałeś wpuszczony na pokład przysługuje Ci odszkodowanie według poniższych wytycznych:

ODWOŁANY LOT

Jeżeli twój lot został odwołany to na pewno przysługuje Ci odszkodowanie a jego wysokość warunkuje czas opóźnienia czyli dotarcia do celu podróży oraz odległość Twojego lotu, w takiej sytuacji przysługuje Ci rekompensata w wysokości:

125 Euro jeżeli odległość Twojego lotu wynosiła do 1500km a czas Twojego opóźnienia wyniósł do 2 godzin.

200 Euro jeżeli odległość Twojego lotu w obrębie Unii Europejskiej wyniosła powyżej 1500km lub 1500km do 3500km dla pozostałych lotów a czas Twojego opóźnienia nie był dłuższy niż 2 godziny

250 Euro jeżeli odległość Twojego lotu wynosiła do 1500km a czas Twojego opóźnienia wyniósł powyżej 2 godzin

300 Euro jeżeli odległość Twojego lotu poza Unią Europejską wynosiła powyżej 3500km a czas Twojego opóźnienia wyniósł do 4 godzin.

400 Euro jeżeli odległość Twojego lotu w obrębie Unii Europejskiej wyniosła powyżej 1500km lub 1500km do 3500km dla pozostałych lotów a czas Twojego opóźnienia wyniósł powyżej 2 godzin.

600 Euro jeżeli odległość Twojego lotu którego początek lub koniec miał miejsce poza Unią Europejską wyniosła powyżej 3500km a czas Twojego opóźnienia wyniósł powyżej 4 godzin.  

OPÓŹNIONY LOT

Jeżeli twój lot został opóźniony z przyczyn zależnych od linii lotniczej a czas opóźnienia wyniósł powyżej 3 godzin przysługuje Ci rekompensata w wysokości:

250 Euro jeżeli odległość Twojego lotu wynosiła do 1500km a czas opóźnienia wyniósł powyżej 3 godzin

300 Euro jeżeli odległość Twojego lotu wyniosła powyżej 3500km a czas opóźnienia wyniósł do 4 godzin

400 Euro jeżeli odległość Twojego lotu w obrębie Unii Europejskiej wynosiła ponad 1500km lub od 1500km do 3500km dla pozostałych lotów a czas Twojego opóźnienia wyniósł powyżej 3 godzin.

600 Euro jeżeli odległość Twojego lotu którego początek lub koniec miał miejsce poza Unią Europejską wyniosła powyżej 3500km a czas opóźnienia wyniósł powyżej 4 godzin.

ODMOWA WSTĘPU NA POKŁAD SAMOLOTU

Jeżeli odmówiono Ci wstępu na pokład samolotu mimo posiadania przez Ciebie ważnego biletu, na przykład z powodu sprzedania przez linię lotniczą większej ilości miejsc w samolocie niż jest w stanie zabrać - overbooking, to przysługuje Ci rekompensata w wysokości:

250 Euro jeżeli odległość Twojego lotu mieściła się w przedziale do 1500km

400 Euro jeżeli odległość Twojego lotu w obrębie Unii Europejskiej wynosiła powyżej 1500km lub mieściła się w przedziale 1500km-3500km dla pozostałych lotów.

600 Euro jeżeli odległość Twojego lotu którego początek lub koniec miał miejsce poza Unią Europejską wynosiła ponad 3500km.

PRZYCZYNY ZALEŻNE OD PRZEWOŹNIKA TO:

-problemy techniczne

-wpływ innych lotów

-problemy portu lotniczego

-jeżeli linia lotnicza nie podała powodu to rekompensatę uznaję się za należną.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się dokładnie jaka wysokość rekompensaty Ci przysługuje, skontaktuj się z nami i opisz swoją sytuację a udzielimy Ci wszelkich informacji, jakie prawa i świadczenia Ci przysługują.

W jakiej sytuacji należy mi się odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot?

Rekompensata jest należna dla pasażerów których lot opóźnił się z przyczyn zależnych od przewoźnika, na przykład:

- problemy techniczne

- wpływ innych lotów

- problemy portu lotniczego

- jeżeli linia lotnicza nie podała przyczyny opóźnienia to rekompensatę również uznaje się za należną dla pasażera.

Nie otrzymamy natomiast rekompensaty jeżeli odwołanie lub opóźnienia lotu nastąpiło na przykład w skutek złej pogody, strajku czy zamachu terrorystycznego.